Wedstrijdreglement wintercompetitie

 

Aansprakelijkheid:

De vereniging sv Dutch Muzzleloaders en de verenigingen waar de competitie wordt geschoten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of schade aan eigendommen en/of bezittingen. Deelnemers dienen met deugdelijk materiaal aan de wedstrijden deel te nemen, schade ontstaan door ondeugdelijk materiaal zal op de betreffend deelnemer worden verhaald. Indien een schutter schade aan de schietbanen en/of accommodatie toebrengt zullen de kosten voor reparatie en/of vervanging bij de deelnemer in rekening worden gebracht. Door deelname aan de competitie gaat de deelnemer akkoord met de Wedstrijdvoorwaarden en reglementen Wintercompetitie Historische wapens en zal in geval van schade in welke vorm dan ook deze vergoeden.

 

 

Deelname:

Deelname is mogelijk voor alle zwartkruit schutters met een geldig KNSA licentie. Daar er nog geen overkoepelende verzekering is voor schutters van verenigingen welke niet lid zijn van de KNSA zijn deze uitgesloten van deelname. Het wedstrijdreglement MLAIC en de regels omschreven in het Schiet en Wedstrijd Reglement Historische Wapens (KNSA) zijn bindend voor de competitie met dien verstande dat in Hoorn en Heerhugowaard de tijd voor Dreyse ingekort zal worden tot 20 minuten per serie.

 

 

Wapens en munitie:

In aanmerking komen:

·       originele historische voor - en achterladers alsmede replica’s mits geladen met zwartkruit.

·       Voorladers dienen geladen te worden vanuit containertjes.

·       Richtmiddelen dienen overeen te komen met hun oorspronkelijke uitvoering.

·       Het kruit moet voldoen aan de regels zoals gesteld door het MLAIC.

·       Voor alle vrijgestelde wapens (artikel 18) waarmee geschoten wordt moet de munitie op verlof staan van een aanwezige schutter.

·       Wapens kunnen zowel worden geladen met los kruit en een los projectiel als met een eenheidspatroon, waarin projectiel, kruit en ontsteking tot een geheel zijn samengevoegd. Achterladers dienen van een modeljaar vóór 1900 te zijn en ontworpen voor het gebruik van zwart kruit (patronen) en hun vorm ongewijzigd te hebben behouden. De te gebruiken munitie moet eveneens van een model van vóór 1900 zijn en gebruikt zijn in het type wapen waarmee geschoten wordt. Kogelvorm vrij; alleen van lood, naar origineel model en eventueel voorzien van een papieromwikkeling c.q. paper patch. Het gebruik van mantelkogels en/of gas-checks is niet toegestaan. (Schiet en Wedstrijd Reglement Historische Wapens artikel 7.3)

·         Een origineel voorlaad vuurwapen is: een vóór 1945 vervaardigd en model van vóór 1900 geheel ongewijzigd met richtmiddelen, slotwerk, kolf en loop in originele stijl. (MLAIC reglement)

·         Een origineel achterlaad vuurwapen is: een vóór 1945 vervaardigd en model van vóór 1900 origineel en geheel ongewijzigd met richtmiddelen, slotwerk, kolf en loop in originele stijl en ontworpen voor het gebruik van zwart kruit (patronen).

·       Een replica wapen is een copy van een origineel wapen qua uiterlijk en constructie.

·       Indien met hetzelfde wapen zowel de discipline Militair als de discipline Vrij wordt geschoten, dient eerst de discipline Militair geschoten te worden.

 

Opslag van pankruit:

De MLAIC heeft een aanvulling gemaakt voor het gebruik van zwart kruit dispensers

De nieuwe regels:

Voor elk schot een aparte container met pankruit

Of een dispenser met overdruk ventiel.

Deze wijziging is van belang voor alle schutters welke vuursteen of lont schieten maar ook voor de percussieschutters welke een dispenser bij zich hebben om mogelijke weigeringen op te lossen.

 hieronder de regels v.w.b. pankruit (MLAIC 2018)

 

3.5 Percussion caps and priming powder

a.) Caps –

i) Percussion caps shall be protected from accidental ignition by heat or sparks.

ii) Only a nominal quantity shall be taken to the firing point.

iii) The cap container shall be kept closed or covered when firing.

b.) Priming powder -

i) Priming charges may either be in "single use vials" or alternatively in:

ii) small priming devices (containers), which must be fitted with a pressure relief device

iii) If small priming devices (containers) are used during a competition, priming powder shall be kept in containers (see 3.5.b.)ii) not exceeding 16.2 gram (250 grains).

i) Priming powder shall be covered and protected from accidental ignition by heat or sparks.

 

Veiligheid gedurende schijven wisselen:

Op banen waar de schijven met de hand worden gewisseld tussen de wedstrijdseries mogen er geen handelingen met de wapens worden gedaan zolang er personeel op de baan aanwezig zijn.

 

Kleding:

Om de sfeer te verhogen adviseren wij western of historische kleding te dragen. Wedstrijdkleding is toegestaan zoals omschreven in de regels van de MLAIC.

Bij alle onderdelen, is het verplicht een bril, of een veiligheidsbril te dragen.

 

 

Wedstrijden:

De wedstrijd bestaat uit zeven wedstrijddagen die in verschillende disciplines geschoten kunnen worden (zie wedstrijd aankondiging) Deelname aan de open wedstrijd bij SV Heerhugowaard, sv Zaanstad, VS Langedijk en sv De Vrijheid Edam zijn reserve tellende wedstrijden die de laagste scores kunnen vervangen van de zes verplichte wedstrijden (als opwaardering de eerste serie geschoten op deze wedstrijd zal worden gebruikt voor de WC). Deelname aan deze wedstrijden is niet verplicht! Aldus zijn de zes hoogste scores prijs bepalend. Op de baan van De Vrijheid Hoorn en SV Heerhugowaard zal de tijd voor de discipline Dreyse tot 20 minuten worden ingekort. Daar er zeven wedstrijden in de wintercompetitie geschoten kunnen worden en er zes wedstrijden nodig zijn om de competitie uit te schieten mogen de schutters 1 wedstrijd overslaan indien alle zeven wedstrijden worden geschoten zal een van de uitslagen als verbeterwedstrijd worden geteld. Deelnemers die een wedstrijd hebben gemist kunnen deze wedstrijd op de eerstvolgende wedstrijddag in overleg met de wedstrijdcommissie inhalen (dit kan niet bij De Vrijheid Edam i.v.m. het aantal banen). Op de open wedstrijd bij SV Heerhugowaard, sv Zaanstad, vs Langedijk en sv De Vrijheid Edam kunnen geen inhaalseries worden geschoten. Deelnemers welke zonder afbericht wegblijven op een wedstrijd zullen niet meer automatisch worden ingeroosterd voor de volgende wedstrijd. Deze deelnemers moeten contact opnemen met de wedstrijdcommissie voor verdere deelname. Schutters welke het voorafgaande jaar niet alles of gedeeltelijk hebben uitgeschoten zullen met 1 discipline worden gekort.

 

 

Inschrijfgelden:

Inschrijfgelden moeten bij aanvang van de eerste competitie dag contant in zijn totaal voldaan worden. Alle leden van sv Dutch Muzzleloaders voldoen hun eerste serie gelijk met de contributie. Door Uw aanmelding verplicht U zich de volledige inschrijfgelden te voldoen.

 

 

Prijzen:

Om voor een prijs in aanmerking te komen dient U deelgenomen te hebben aan zes door de wedstrijdcommissie uitgeschreven wedstrijden( dit is voor de San Juan Hill Drill 3 wedstrijden). In alle onderdelen zijn een aantal prijzen beschikbaar in overeenstemming met het aantal deelnemers, zodat er per discipline het aantal prijzen in percentage gelijk is aan het aantal deelnemers. Bij deelname van 1 schutters in een discipline is er geen prijs beschikbaar.

Deelname aan de FUN wedstrijd tevens prijsuitreiking is geheel gratis voor de schutters, die aan de gehele competitie hebben deelgenomen of hebben betaald. Aan de hand van de uitslagen is voor een ieder een prijs beschikbaar.

 

Persoonsgegevens:

Voor de competitie gebruiken wij ook persoonsgegevens ook al is het op zeer beperkte schaal.

 

Welke informatie gebruiken wij:

1.  Naam Schutter

2.  KNSA nummer schutter

3.  Vereniging waar schutter lid is.

4.  Telefoonnummer voor communicatie op korte termijn

5.  E-mail adres voor het versturen van competitie  gerelateerde zaken.

Deze gegevens staan op een beveiligde computer en zij worden niet verstrekt aan derden en zullen automatisch verwijderd worden op het moment dat de schutter stopt met de competitie.

 

Privacy:

Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkene worden meestal gezien als persoonsgegevens om deze reden is het maken van foto’s en video’s gedurende de wedstrijden van de vereniging verboden.

 

 

 

 

De wedstrijdcommissie sv Dutch Muzzleloaders

 

Terug naar overzicht